Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Pragi-Północ w Warszawie
Paweł Przygódzki


Licytacje


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Paweł Przygódzki na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03 września 2020 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, mającego siedzibę przy ul. Terespolska 15a, w sali nr 21 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości dłużnika - lokalu mieszkalnego nr 24 położonego przy ul. Żeglugi Wiślanej 10 w Warszawie (03-043), dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA3M/00479217/0.

Więcej informacji