Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Pragi-Północ w Warszawie
Paweł Przygódzki


Licytacje


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W SPÓŁDZIELCZYM WŁASNOŚCIOWYM PRAWIE DO LOKALU

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Paweł Przygódzki na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05 marca 2020 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, mającego siedzibę przy ul. Terespolska 15a, w sali nr 30 odbędzie się pierwsza licytacja stanowiącego własność dłużnika udziału 1/2 w ograniczonym prawie rzeczowym - spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 53 położonego przy ul. Rembielińskiej 10 w Warszawie (03-343), wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bródno" - dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA3M/00394670/3.

Pokaż więcej informacji