Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Pragi-Północ w Warszawie
Paweł Przygódzki


Licytacje


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Paweł Przygódzki na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 września 2019 r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, mającego siedzibę przy ul. Terespolska 15a, w sali nr 226 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ul. S. Barei 1 w Warszawie (03-141), dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa Wydział IX Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/00276347/7.

Pokaż więcej informacji