Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Pragi-Północ w Warszawie
Paweł Przygódzki

Kontakt i dojazd

Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym dla Warszawy - Pragi-Północ w Warszawie
ul. Jagiellońska 75/75
(windą na I piętro)
03-301 Warszawa
tel: 22 300 16 82
fax: 22 295 13 59
email: warszawa.przygodzki@komornik.plWyświetl większą mapę »
Godziny pracy kancelarii

Przyjęcia interesantów:

Wtorek 9-17

Godziny pracy kancelarii:

Poniedziałek 8-16
Wtorek 8-17
środa 8-16
czwartek 8-16
piątek 8-15

Numer rachunku bankowego

Bank Pekao S.A.
61 1240 2887 1111 0010 5173 4164WIĘCEJ »


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Paweł Przygódzki - Kancelaria Komornicza w Warszawie ul.Jagiellońska 75/75, 03-301 W-wa

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Roman Kwieciński (e-mail: iod.warszawa.034@komornik.pl)

UWAGA!!!

Ze względu na ochronę danych osobowych telefonicznie oraz poprzez e-mail można uzyskać jedynie bardzo ogólne informacje na temat prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Kontaktując się z kancelarią komornika należy zawsze podać sygnaturę akt komorniczych oraz nazwę dłużnika.


UWAGA!!!

Poza godzinami przyjęć interesantów w sekretariacie kancelarii można składać jedynie pisemnie wypełnione wnioski.


UWAGA!!!

Obwieszczenia o licytacjach komornika Pawła Przygódzkiego zamieszczane są jedynie na stronie http://www.licytacje.komornik.pl/ i na tablicach z obwieszczeniami o licytacjach w Sądzie Rejonowym.


Komornik Praga Północ

Przydatne linki:

Ministerstwo Sprawiedliwości www.ms.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ www.srpragapolnoc.pl
Krajowa Rada Komornicza www.komornik.pl
Urząd Dzielnicy Praga-Północ www.praga-pn.waw.pl