Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Pragi-Północ w Warszawie
Paweł Przygódzki


Licytacje

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Paweł Przygódzki na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 stycznia 2024 r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, mającego siedzibę przy ul. Terespolska 15a, w sali nr 205 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości dłużnika: Marzena Urszula Prajwowska - nieruchomość gruntowa niezabudowana, o powierzchni 6 604m2, porośnięta roślinnością leśną, na którą składają się działki o numerach: 147/62 (identyfikator działki: 146503_8.0320.147/62) i 147/57 (identyfikator działki: 146503_8.0320.147/57), obręb ewidencyjny (numer) 4-03-20, położonej w Warszawie, w dzielnicy Białołęka, w pobliżu ul. Dołowej, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/00026497/6.

Pokaż więcej informacji

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Paweł Przygódzki na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 stycznia 2024 r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, mającego siedzibę przy ul. Terespolska 15a, w sali nr 213 odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej, stanowiącej na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej własność dłużników: Małgorzata Fruczek i Piotr Fruczek, położonej w Warszawie, w dzielnicy Białołęka, przy ul. Oleńki 1G (numer działki: 56/6, identyfikator działki: 146503_8.1616.56/6, obręb ewidencyjny: 4-16-16, obszar całej nieruchomości: 985,0000 m2), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA3M/00435918/4.

Pokaż więcej informacji