Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Pragi-Północ w Warszawie
Paweł Przygódzki


Licytacje


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Paweł Przygódzki na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 lipca 2022 r. o godz. 13:50 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, mającego siedzibę przy ul. Terespolska 15a, w sali nr 205 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej własność dłużnika Arkadiusz Młynarczyk - lokal mieszkalny nr 45 położony przy ul. Magicznej 16A w Warszawie - dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA3M/00482991/3.

Więcej informacji »


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Paweł Przygódzki na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 lipca 2022 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, mającego siedzibę przy ul. Terespolska 15a, w sali nr 213 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, stanowiącej na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej własność dłużników: Małgorzata Fruczek, i Piotr Fruczek, położonej w Warszawie, w dzielnicy Białołęka, przy ul. Oleńki 1G (numer działki: 56/6, identyfikator działki: 146503_8.1616.56/6, obręb ewidencyjny: 4-16-16, obszar całej nieruchomości: 985,0000 m2), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA3M/00435918/4.

Więcej informacji »