Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Pragi-Północ w Warszawie
Paweł Przygódzki


Właściwość

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ Paweł Przygódzki działa na obszarze właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, który obejmuje dzielnice Białołęka, Praga Północ, Targówek (w tym osiedla: Tarchomin, Bródno, Zacisze).

Na pisemny wniosek wierzyciela komornik może prowadzić egzekucję na obszarze właściwości warszawskiego sądu apelacyjnego z wyłączeniem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których egzekucję z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

W przypadku wyboru komornika w wyżej wymienionym trybie, na wniosku egzekucyjnym należy wpisać oświadczenie wierzyciela o treści:
"Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Pragi-Północ Pawła Przygódzkiego na podstawie przepisu art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018r. r. o komornikach sądowych."

Kontakt i dojazd do kacelarii »